ตัวอย่าง 26/05/2565
ตัวอย่าง 26/05/2565

วิทยุการบินฯ เข้าร่วมพิธีรับมอบใบรับรองสถาบันอบรมด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ

ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. พร้อมด้วยนายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ปฏิบัติการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีรับมอบใบรับรองสถาบันอบรมด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ จาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) โดยนายสุทธิพงษ์ คงพูล...