สัมมนา SMS ครั้งที่ 1_2561

สัมมนาระบบบริหารความปลอดภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดการสัมมนาระบบบริหารความปลอดภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม Hilton Hua Hin Resort & Spa จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...

แถลงข่าว CANSO

วิทยุการบินฯ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CANSO ผู้ให้บริการการเดินอากาศระดับโลก

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CANSO Asia Pacific Conference การประชุม CANSO Global ATM Summit การประชุม Annual General Meeting (AGM) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง...

70 ปี วิทยุการบิน

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ครบรอบดำเนินงานปีที่ 70 วิทยุการบินฯ

วันที่ 20 เมษายน 2561 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงานปีที่ 70 โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต ได้กล่าวสัมโมทนียกถา...

70th AEROTHAI

"70 ปี วิทยุการบินฯ" มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการการเดินอากาศ

15 เมษายน 2561   บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ครบรอบการดำเนินงานปีที่ 70 ในฐานะผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศ   วิทยุการบินฯ ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกท่าน...

Technical_SWIM

วิทยุการบินฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Technical Interchange Meeting (TIM) ครั้งที่ 1

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Technical Interchange Meeting (TIM) ครั้งที่ 1 ภายใต้การสาธิต SWIM in ASEAN Demonstration Project ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2561 ณ โรงแรม...

airspace user

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Airspace User -ANSP Meeting ครั้งที่ 1/2561

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Airspace User -ANSP Meeting ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ...

3 CEOs มี.ค.61

ประชุมความร่วมมือ 3 CEOs หน่วยงานด้านการบินของไทย ครั้งที่ 1/2561

นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือ 3 CEOs หน่วยงานด้านการบินของไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561...

รองรับสงกรานต์ 61

วิทยุการบินฯ พร้อมรับมือเที่ยวบินช่วงสงกรานต์ 2561 เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ 11%

คุณสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า “ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องติดต่อกัน...

วิทยุการบินฯ

การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โดยผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 58...

thailandtourismdirectory

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดตัว "Thailand Tourism Directory"

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบ Tourism Gateway เพื่อให้บริการกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวได้หลากหลายช่องทาง...

Pages