รชค

สุรพงษ์ฯ หนุนวิทยุการบินฯ เดินหน้าโรดแมพ เพิ่มประสิทธิภาพบริการการเดินอากาศ

สุรพงษ์ฯ มอบหมายวิทยุการบินฯ ปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยี บริการการเดินอากาศด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เตรียมพร้อมรองรับการเติบโตของเที่ยวบิน เดินหน้า Roadmap 5 ด้าน...

aerothai3

วิทยุการบินฯ เร่งพัฒนาบริการการเดินอากาศ ขยายขีดความสามารถรองรับเที่ยวบิน

วิทยุการบินฯ เตรียมพร้อมเข้าร่วมประชุมกับผู้ให้บริการการเดินอากาศในเอเชียแปซิฟิก หารือความร่วมมือด้านนโยบาย เทคโนโลยี ระบบอุปกรณ์ การเชื่อมต่อข้อมูล การปฏิบัติงาน (Operational and Safety Procedures)...

Flight Apr24
Flight Movement24

วิทยุการบินฯ สรุปปริมาณเที่ยวบินที่ให้บริการ เดือนเมษายน 2567

สรุปปริมาณเที่ยวบินที่ให้บริการ ในเดือนเมษายน 2567 รวม  70,502 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบินภายในประเทศ 26,593 เที่ยวบิน ระหว่างประเทศ 35,886    เที่ยวบิน และบินผ่านน่านฟ้า 8,023...

aerothai3

วิทยุการบินฯ พร้อมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือสายการบินกรณีฉุกเฉิน

วิทยุการบินฯ เผยพร้อมสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย หรือ Search and Rescue (SAR) มั่นใจทุกหน่วยงานในประเทศมีศักยภาพ  มีการประสานงาน...

aerothai3

วิทยุการบินฯ ยันไทยพร้อมเป็นฮับการบินภูมิภาค

วิทยุการบินฯ เผยบริการเดินอากาศไทยพร้อมให้บริการทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน จนได้รับคำชมจากทั่วโลก มั่นใจว่าจะเป็นอีกกำลังสำคัญที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคได้...

บั้งไฟ

วิทยุการบินฯ ใส่ใจความปลอดภัยทางการบิน ร่วมรณรงค์ให้มีการแจ้งขออนุญาตก่อนจุดบั้งไฟ สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ร่วมรณรงค์ให้มีการแจ้งขออนุญาตก่อนจุดบั้งไฟ และร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 เพื่อความปลอดภัยทางการบิน ย้ำปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตการจุดบั้งไฟ...

rocket

วิทยุการบินฯ ชี้แจงกรณีการจุดบั้งไฟ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ กรณีโฆษกอ้างประสานกับวิทยุการบินฯ แล้ว

จากการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน กรณีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ บริเวณ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ โดยในข่าวระบุว่า ขณะที่มีการจุดบั้งไฟได้มีเครื่องบิน บินผ่านน่านฟ้าบริเวณจัดงาน และโฆษกในงานได้ประกาศว่า...

Pages