กอญ1

วิทยุการบินฯ แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่

ตามที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่  ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518...

shadow1

วิทยุการบินฯ ได้ฤกษ์เปิดทดลองทำงานบนระบบใหม่ หอบังคับการบินดอนเมือง

วิทยุการบินฯ ในฐานะหน่วยงานให้บริการการเดินอากาศ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ (Thailand Modernization CNS/ATM System : TMCS)...

AEROTHAI

ทริสเรทติ้งคงอันดับวิทยุการบินฯ ที่ระดับสูงสุด “AAA” ด้วยแนวโน้ม Stable

ทริสเรทติ้งคงอันดับวิทยุการบินฯ ที่ระดับสูงสุด “AAA” ด้วยแนวโน้ม Stable ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ระดับ “AAA”...

mini 1

เปิดเวทีแข่งลูกยางจิ๋ว 12 ปี วิทยุการบินฯ วอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดแถลงข่าวการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ...

canso8

วิทยุการบินฯ จัดการประชุมผู้ให้บริการจราจรทางอากาศทั่วโลก หารือแนวทางความร่วมมือนำ Big Data มาใช้บริหารจัดการจราจรทางอากาศ

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดการประชุม CANSO Asia Pacific Conference, CANSO Global ATM Summit,  Annual General Meeting (AGM) และการประชุมที่เกี่ยวข้องด้านการให้บริการจราจรทางอากาศ...

ประธานบอร์ดแสดงความยินดีรักษาการ CEO

ประธานกรรมการบริษัทฯ​ แสดงความยินดีรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท.

พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ประธานกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับนางอรอุไร โกเมน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่...

สัมมนา SMS ครั้งที่ 1_2561

สัมมนาระบบบริหารความปลอดภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดการสัมมนาระบบบริหารความปลอดภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม Hilton Hua Hin Resort & Spa จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...

แถลงข่าว CANSO

วิทยุการบินฯ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CANSO ผู้ให้บริการการเดินอากาศระดับโลก

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CANSO Asia Pacific Conference การประชุม CANSO Global ATM Summit การประชุม Annual General Meeting (AGM) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง...

70th AEROTHAI

"70 ปี วิทยุการบินฯ" มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการการเดินอากาศ

15 เมษายน 2561   บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ครบรอบการดำเนินงานปีที่ 70 ในฐานะผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศ   วิทยุการบินฯ ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกท่าน...

Technical_SWIM

วิทยุการบินฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Technical Interchange Meeting (TIM) ครั้งที่ 1

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Technical Interchange Meeting (TIM) ครั้งที่ 1 ภายใต้การสาธิต SWIM in ASEAN Demonstration Project ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2561 ณ โรงแรม...

Pages