• ตึกมหานคร 01
วิทยุการบินฯ เผย “ตึกมหานคร” แสดงยิงแสงไฟ แสงเลเซอร์ขึ้นไปบนฟ้าโดยไม่ได้แจ้งขออนุญาต ระบุหากมีการแสดงลักษณะเดียวกันต้องแจ้ง กพท.เพื่อประกาศเตือนนักบิน แม้ว่าตำแหน่งที่ตั้งของตึกไม่ได้อยู่ในแนวขึ้นลงเครื่องบิน ชี้ไม่กระทบความปลอดภัยก็ตาม แต่การยิงแสงเลเซอร์ขึ้นฟ้า นักบินอาจสามารถมองเห็นได้ในขณะทำการบิน
 
กองสื่อสารองค์กร บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) แจ้งว่า จากที่จะมีการแสดงแสงไฟ ณ ตึกมหานคร เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทย ความสูง 314 เมตร ตั้งอยู่ถนนสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 19.00-20.00 น.นั้น วิทยุการบินฯ ได้ประสานไปยัง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เพื่อตรวจสอบการแจ้งขออนุญาต และการแจ้งออกประกาศ ข่าวการบิน (NOTAM) โดยพบว่าไม่มีการแจ้งขออนุญาตและไม่มีข้อมูลแต่อย่างใด จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังบริษัทผู้จัดงานว่าหากในครั้งต่อไปจะมีการยิ่งแสงไฟ แสงเลเซอร์ขึ้นไปบนฟ้า ให้แจ้งไปยัง กพท.เพื่อจะได้ออกประกาศข่าวการบิน (NOTAM) แจ้งให้นักบินทราบต่อไป ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทางการบิน
 
ทั้งนี้ แม้ว่าจากการตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของตึกดังกล่าวไม่ได้อยู่ในแนวขึ้นลงของ อากาศยาน และไม่ได้อยู่ในเส้นทางบิน RNAV SID/STAR ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง และจากการวิเคราะห์เบื้องต้นการแสดงแสงไฟของตึกดังกล่าวเป็นลักษณะการส่อง ขึ้นฟ้า ไม่ได้ส่องไปยังห้องนักบินโดยตรงเช่นเดียวกับแสงเลเซอร์ที่มีการรายงานจาก นักบิน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการบิน ทั้งนี้ อาจสามารถมองเห็นได้ในขณะทำการบิน แต่ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยเนื่องจากตำแหน่งไม่อยู่ในแนวการบินดังกล่าว

ที่มา : ผู้จัดการ Online
http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000086663