• ประธานกล่าวเปิดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย
 • ถ่ายภาพรวมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย
 • ถ่ายภาพรวมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดงานมอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2562 โดยได้ พล.อ.อ.ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ประธานคณะกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ฝ่ายบริหาร และพนักงานวิทยุการบินฯ ณ สำนักงานใหญ่ทุ่งมหาเมฆ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
……………………………………………………………………………………………..

การจัดพิธีมอบทุนการศึกษาในนาม มูลนิธิน่านฟ้าไทย ให้เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาในปี 2562 ทาง มูลนิธิน่านฟ้าไทย ได้มอบทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 240 ทุน มูลค่ารวม 2,400,000 บาท สำหรับเด็กในกรุงเทพฯและปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร และปทุมธานี) จำนวน 150 ทุน และจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค ทั้ง 9 จังหวัด (เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา ประจวบคีรีขันธ์) จังหวัดละ 10 ทุน รวมจำนวน 90 ทุน สำหรับเงินทุนการศึกษานี้มาจากผู้ใหญ่ใจดีและพนักงานวิทยุการบินฯ ที่ร่วมกันสานต่อเจตนารมณ์ในการสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป
 • ประธานเดินมอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทยแก่เด็ก ๆ
 • กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เดินมอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทยแก่เด็ก ๆ
 • บรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย
 • บรรยากาศการเลี้ยงอาหารกลางวันพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย
 • ภาพเด็ก ๆ พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย
 • ภาพเด็ก ๆ พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย
 • พี่ ๆ แจกของรางวัลแก่เด็ก ๆ พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย
 • การแสดงในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย
 • เด็ก ๆ มีส่วนร่วมในการแสดงในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย
 • เด็ก ๆ มีส่วนร่วมในการแสดง จากศิลปิน โจนัส ในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย
 • เด็ก ๆ มีส่วนร่วมในการแสดง จากโบโซ่แมคโดนัล ในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย
 • เด็ก ๆ ถ่ายภาพกับดารารับเชิญร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการแสดง ในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย

มัลติมีเดียที่เกี่ยวข้อง