• นักวิชาการ ระดับผู้อำนวยการฝ่าย

นาย มาโนช สวัสดี
โทรศัพท์ : 0-2285-9459
email : marnoch.sa@aerothai.co.th
 
  • ผู้จัดการงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ

นาย วัชระ ยาคุณ
โทรศัพท์ : 02-285-9225
email :vatchara.ya@aerothai.co.th