ข่าวประกาศผู้ทำงานในอากาศ หมายถึงข่าวประกาศเพื่อแจ้งเตือนให้กับนักบินหรือผู้ทำการในอากาศ ได้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อการบิน ได่้แก่ เครื่องอำนวยความสะดวก การบริการต่าง ๆ วิธีปฏิบัติหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นระหว่างเส้นทางบิน  เช่นการแจ้งเตือนสภาพหิมะ น้ำแข็ง หรือน้ำขังบนทางวิ่ง ทางขับ การซ้อมรบหรือกิจกรรมทางทหาร หรือมาตราการในการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ เป็นต้น 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง