บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด คิดค้นประดิษฐ์ นวัตกรรมระบบบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ  (Air Traffic Flow Management Platform) คว้ารางวัลชนะเลิศ IHS Jane's ATC Award ประภท Service Provision จากเวที World ATM Congress 2017 ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐
ผลงานนวัตกรรม Air Traffic Flow Management Platform หรือ ATFM Platform เป็น web-based application ที่พัฒนาขึ้นโดยทีมนวัตกร 18 คน เพื่อสนับสนุนการบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ โดยระบบจะช่วยประมวลผลข้อมูลการบิน ทำให้ทราบปริมาณเที่ยวบินล่วงหน้า (Traffic Demand) และนำมา   ใช้ในการคำนวณการจัดเวลาวิ่งขึ้นจากสนามบินต้นทาง (Calculated Take-off Time) เพื่อให้เที่ยวบินไม่มากระจุกตัว ช่วยให้สายการบินสามารถกำหนดเวลาทำการบินที่ชัดเจนช่วยลดการบินวนรอ รวมทั้งช่วยให้    การจัดลำดับเครื่องบินทั้งขาเข้าและขาออกจากสนามบินความคล่องตัวยิ่งขึ้น ช่วยลดการล่าช้าของเที่ยวบินและลดการสิ้นเปลืองพลังงาน

นอกจากนี้ วิทยุการบินฯ ได้ส่งผลงานเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศในสภาพการปฏิบัติงานที่ไม่ปกติ “Air Traffic Flow Management for Adverse Conditions”     ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ATFM Platform เข้าร่วมประกวดและคว้ารางวัล ผลงานนวัตกรรมระดับเหรียญทองแดง ประเภท P (Transport - Motor Vehicles - Ships - Aviation Accessories) ในงาน “45th International Exhibition of Invention of Geneva” เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นวัตกรรมนี้พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารความคล่องตัวจราจรทางอากาศ ในช่วงเวลาที่สภาพการปฏิบัติงานเกิดเหตุไม่ปกติหรือมีข้อจำกัดต่างๆ เช่น การปิดห้วงอากาศบางส่วน หรือการปฏิบัติการฝึกบินด้านความมั่นคง ผลงานนวัตกรรมนี้เคยได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ในงาน“วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๐ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อีกด้วย

นวัตกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่จะช่วยให้การบริหารความคล่องตัวจราจรทางอากาศ (Flow Management) มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแต่ยังช่วยยกระดับความปลอดภัยของการบริหารจราจรทางอากาศของประเทศให้ดียิ่งขึ้น     ทั้งนี้ จากการ Benchmark กับหน่วยงานระดับโลกพบว่าประเทศไทยมีระดับความปลอดภัย (Safety Performance) ของการให้บริการอยู่ในระดับที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก วิทยุการบินฯ ยืนยันจะพัฒนาการให้บริการจราจรทางอากาศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง