• ภาพหมู่ร่วมกับรางวัล

ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านนวัตกรรมดีเด่น (รางวัลชมเชยระดับองค์กร) จากสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จากผลงานสายอากาศ VHF เพื่อช่วยในการปรับแต่งอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินอากาศ