•  รางวัล ATCA Industrial Award และ Chairman’s Citation of Merit Award ปี 2551

สมาคมผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control Association : ATCA) ได้พิจารณาตัดสินให้ระบบ BOBCAT ในนามคณะทำงาน ICAO Air Traffic Flow Management ได้รับรางวัล “ATCA Industrial Award” และมอบรางวัลกิตติมศักดิ์ “ATCA Chairman’s Citation of Merit Award” ให้กับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ เป็นผู้ให้บริการและพัฒนาระบบ BOBCAT ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 บวท. ได้รับเกียรติจากนายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ ประธานกรรมการ บวท. เดินทางไปรับรางวัลดังกล่าวในงาน ATCA’s 53 rd Annual Conference & Exposition ณ โรงแรม Marriot Wardman Park กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา