• เจนีวา-TH
บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินภารกิจหลักของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม     ในปี ๒๕๕๙ บริษัทฯ ได้ส่งผลงาน “ระบบตรวจสอบและติดตามสัญญาณรบกวนบริเวณพื้นที่ให้บริการจราจรทางอากาศ” (Monitoring and Identification of Interference for Air Traffic Services) เข้าร่วมประกวดในเวที “International Exhibition of Invention of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมระดับเหรียญเงิน ประเภท C (Computer sciences - Software – Electronics - Electricity - Methods of communication) และ รางวัล Excellent Award ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษจาก Korea University Invention