• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ปี 2549 - 2558