• ครบรอบ 19 ปี ปปช
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มอบหมายผู้แทนให้
นายมาโนช สวัสดี นักวิชาการระดับผู้อำนวยการฝ่าย, นายวัชระ ยาคุณ ผู้จัดการงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ และ นายนุสรณ์ สวันตรัจฉ์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 19 ปี สำนักงาน ป.ป.ช. กับความมุ่งมั่นที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยมี พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ทั้งนี้ ภายในงานเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมบริจาคเงินเพื่อการสาธารณกุศลแก่
1. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ได้รับเงินบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 293,200 บาท
2. มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้รับเงินบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 297,620 บาท
ณ อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี
วันที่ลงข่าว: 
ศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2561