• พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2565
  • พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2565
  • พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2565
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2565 เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างพระอุโบสถ โอกาสนี้พนักงานศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานีได้ร่วมตั้งโรงทาน แจกจ่ายอาหารแก่ ผู้มาร่วมพิธีฯโดยมีปัจจัยร่วมบุญของพนักงาน บริษัทฯ จำนวน 438,539 บาท ร่วมกับเจ้าภาพอื่น ๆ ได้ปัจจัยทั้งสิ้น 2,126,753.06 บาท ซึ่งในปีนี้ พระครูสังฆรักษ์ศิลธรรม (หลวงตาพร วิมโล) เป็นองค์ครองผ้ากฐิน ณ วัดป่าเคียนพิงธรรมเจดีย์ ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ลงข่าว: 
อาทิตย์, 23 ตุลาคม 2565