• จิตอาสา
  • จิตอาสา
  • จิตอาสา
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ นายวชิรพงศ์ เพ็ชรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการประจำสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ระดับผู้อำนวยการกอง พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning ครั้งที่ ๑ เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญ สะอาด สวยงาม เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร โดยมีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี และคณะจิตอาสา ๙๐๔ วปร. ตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)
วันที่ลงข่าว: 
พุธ, 16 ตุลาคม 2562