• 1
  • 1
  • 1
วันที่ 20 สิงหาคม 2563
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ทำการส่งมอบ “เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวรุ่นดัดแปลงสำหรับนาน้ำตม” จำนวน 15 เครื่อง ให้กับ กรมการข้าว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครื่องจักรกลในการเกษตรในการปลูกข้าว ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมชุมชนของบริษัทฯ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้รับมอบ และ นายสุขเหลือ เชี่ยวอาชีพ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (นโยบายและทรัพยากรบุคคล) เป็นผู้แทนส่งมอบ ณ ห้องรวงข้าว กรมการข้าว ถนนพหลโยธิน
วันที่ลงข่าว: 
พฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2563