เปลี่ยนจากของขวัญ เป็นคำอวยพร

 

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ของดรับของขวัญ ของกำนัล
เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และประเพณีนิยม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 
อังคาร, 27 ธันวาคม 2565