"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดปรก เนื่องในวันมหิดล
 
            วันที่ 22 ก.ย. 2566 เนื่องในวันมหิดล นายพงศธร ชั้นไพศาลศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดปรก แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร และบ้านเรือนประชาชนโดยรอบ โดยดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องไข้เลือดออก โดย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) สังกัด กระทรวงคมนาคม ส่งตัวแทนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน 
วันที่: 
จันทร์, 13 พฤศจิกายน 2566