• ผวท.พบพนักงาน ครั้งที่ 2/2565
ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ให้ข้อมูลความคืบหน้า ผลการดำเนินงานตามแผนงาน ผวท. สถานการณ์ปริมาณเที่ยวบิน และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ พร้อมตอบข้อซักถามของพนักงาน ในกิจกรรม “ผวท.พบพนักงาน ครั้งที่ 2/2565” โดยมีฝ่ายจัดการและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ ZOOM และ FB Live จากห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ
วันที่: 
ศุกร์, 19 สิงหาคม 2565