• กิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เป็นประธานกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเมตตาจากพระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดญาณเวศกวัณ อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นผู้แสดงธรรมและนำเจริญสติภาวนา  ณ ห้องประชุม A อาคารอำนวยการสำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ
วันที่: 
พฤหัสบดี, 25 สิงหาคม 2565