ปี 2548
1. บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด
2. บริษัท OAZ SPORT จำกัด
3. สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
4. การกีฬาแห่งประเทศไทย
5. กระทรวงมหาดไทย

ปี 2549
1. บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด
2. บริษัท OAZ SPORT จำกัด
3. สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
4. การกีฬาแห่งประเทศไทย
5. กระทรวงมหาดไทย

ปี 2550
1. บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด
2. บริษัท OAZ SPORT จำกัด
3. สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
4. การกีฬาแห่งประเทศไทย
5. กระทรวงมหาดไทย

ปี 2551
1. บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด
2. บริษัท OAZ SPORT จำกัด
3. สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
4. การกีฬาแห่งประเทศไทย
5. กระทรวงมหาดไทย

ปี 2552
1. บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด
2. บริษัท OAZ SPORT จำกัด
3. สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
4. ศูนย์การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี 2553
1. บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด
2. บริษัท OAZ SPORT จำกัด
3. สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
4. ศูนย์การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี 2554
1. บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด
2. บริษัท OAZ SPORT จำกัด
3. สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
4. ศูนย์การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี 2555
1. บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด
2. ผลิตภัณฑ์กีฬา Volly
3. สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
4. การกีฬาแห่งประเทศไทย
5. กระทรวงมหาดไทย

ปี 2556
1. บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด
2. ผลิตภัณฑ์กีฬา Volly
3. สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
4. การกีฬาแห่งประเทศไทย
5. กระทรวงมหาดไทย

ปี 2557
1. บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด
2. ผลิตภัณฑ์กีฬา Volly
3. สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
4. การกีฬาแห่งประเทศไทย
5. กระทรวงมหาดไทย

ปี 2558
1. บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด
2. ผลิตภัณฑ์กีฬา Volly
3. สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
4. การกีฬาแห่งประเทศไทย
5. กระทรวงมหาดไทย

ปี 2559
1. บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด
2. ผลิตภัณฑ์กีฬา Volly
3. สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
4. กระทรวงมหาดไทย

ปี 2560
1. บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด
2. ผลิตภัณฑ์กีฬา Volly
3. สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
4. กระทรวงมหาดไทย
5. บริษัท สยามอินเตอร์ มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)