ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศทุ่งมหาเมฆ

ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศทุ่งมหาเมฆ

ที่ตั้ง : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 102 ซ.งามดูพลี ทุ่งมหาเมฆ สาทร กทม. 10120 โทรศัพท์ : 0-2287-3531-41 โทรสาร : 0-2287-3131

เปิดทำการเวลา 08.00 -17.00 น. และเวลาปฎิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศ เปิดทำการตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง

ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศสุวรรณภูมิ

ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศสุวรรณภูมิ

ที่ตั้ง : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ หมู่ 10 ถนนบางนา-ตราด กม.15 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 0-2131-3996 โทรสาร : 0-2131-3640

เปิดทำการเวลา 08.00 -17.00 น. และเวลาปฎิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศ เปิดทำการตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง

ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศดอนเมือง

ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศดอนเมือง

ที่ตั้ง : ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210 โทรศัพท์ : 0-2285-9889 โทรสาร : 0-2285-9811

เปิดทำการเวลา 08.00 -17.00 น. และเวลาปฎิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศ เปิดทำการตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง

ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่

ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่

ที่ตั้ง : 60 ถนนสนามบิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5327-0624-32 โทรสาร : 0-5327-7600

เปิดทำการเวลา 08.00 -17.00 น. และเวลาปฎิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศ เปิดทำการตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง

ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่

ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่

ที่ตั้ง : 100 หมู่ที่ 3 ถนนสนามบิน ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90115 โทรศัพท์ : 0-7425-1051-65 โทรสาร : 0-7425-1339

เปิดทำการเวลา 08.00 -17.00 น. และเวลาปฎิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศ เปิดทำการตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง

ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต

ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต

ที่ตั้ง : 200 เขาบ่อไทร ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทรศัพท์ : 0-7656-3003 โทรสาร : 0-7656-3008

เปิดทำการเวลา 08.00 - 17.00 น. และเวลาปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศ เปิดทำการตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง

ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก

ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก

ที่ตั้ง : ถนนสนามบิน ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ :
 • งานควบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบิน
  0-5526-6381, 08-1987-4533
 • งานควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบิน
  0-5530-1425, 08-1973-1481
 • งานบริการข่าวสารการบิน
  0-5530-1078, 09-2262-3140
 • งานอำนวยการ
  0-5530-1422
 • งานจัดซื้อจัดจ้าง
  0-5530-1392
โทรสาร :
 • งานควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบิน
  0-5530-1447
 • งานบริการข่าวสารการบิน
  0-5530-1076
 • งานอำนวยการ/งานจัดซื้อจัดจ้าง
  0-5530-1450

เปิดทำการเวลา 08.00 - 17.00 น. และเวลาปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศ ให้บริการตามเวลาทำการของสนามบิน (Aerodrome Operations Hours)

ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี

ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี

ที่ตั้ง : ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ : 0-4224-6803 โทรสาร : 0-4224-9734

เปิดทำการเวลา 08.00 -17.00 น. และเวลาปฎิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศ เปิดทำการเวลา 06.00 - 21.30 น.

ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี

ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี

ที่ตั้ง : ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ : 0-7744-1132 โทรสาร : 0-7744-1133

เปิดทำการเวลา 06.00 - 22.00 น. และเวลาปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศ เปิดทำการตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง

ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา

ศูนย์ควบคุมการบินนครราชสีมา

ที่ตั้ง : ท่าอากาศยานนครราชสีมา บ้านพิมาน ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230 โทรศัพท์ : 0-4425-7670, 0-4425-8855 โทรสาร : 0-4425-6576

เปิดทำการเวลา 08.00 -17.00 น. และเวลาปฎิบัติการบริการจราจรทางอากาศ เปิดทำการเวลา 06.00 - 18.00 น.

ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี

ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี

ที่ตั้ง : ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ : 0-4524-0798, 0-4524-0460-1, 0-4525-6407 โทรสาร : 0-4525-6553, 0-4525-6311

เปิดทำการเวลา 08.00 - 17.00 น. และเวลาปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศ 06.00-22.00 น.

ภาพหอหัวหิน

ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน

ที่ตั้ง : หมู่บ้านบ่อฝ้าย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 0-3252-0831, 0-3252-0832 โทรสาร : 0-3252-0833

เปิดทำการเวลา 08.00 -17.00 น. และเวลาปฎิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศ เปิดทำการเวลา 06.00-18.00 น.