• ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี

ด้านปฏิบัติการ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการควบคุมการบินบริเวณเขตท่าอากาศยาน ด้านการสื่อสารการบินส่วนภูมิภาค และบริการเครื่องช่วยการเดินอากาศ และได้นำเครือข่ายโทรคมนาคมการบิน ( Aeronautical Telecommunication Network : ATN ) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการสื่อสารระหว่างผู้ควบคุมจราจรทางอากาศและนักบินมาใช้ เพื่อก่อให้เกิดความรวดเร็ว แม่นยำ เที่ยงตรง และมีความปลอดภัยสูง โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย ATN ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานีด้วย โดยให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศภายในเขตท่าอากาศยานอุดรธานีและเลย

ด้านการบริการเครื่องช่วยการเดินอากาศ ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้อากาศยานทำการขึ้น-ลงได้อย่างปลอดภัย ประกอบด้วย

 1. เครื่องช่วยการเดินอากาศบอกทิศทางจากสนามบิน (Doppler Very High Frequency Omni-directional Range หรือ DVOR)
 2. เครื่องช่วยการเดินอากาศบอกระยะทางระหว่างสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศกับตำแหน่งที่เครื่องบินกำลังบินอยู่ (Distance Measuring Equipment หรือ DME)
 3. เครื่องช่วยการเดินอากาศที่บอกทิศทางให้กับเครื่องบิน (Non Directional Radio Beacon หรือ NDB)
 4. เครื่องช่วยในการนำเครื่องบินลงสู่สนามบิน (Instrument Landing System หรือ ILS) โดยอุปกรณ์ดังกล่าวได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ตลอดเวลา

ด้านบริหารงบประมาณ โดยจัดทำงบประมาณให้กับศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี หอควบคุมจราจรทางอากาศ ขอนแก่น สกลนคร นครพนม และเลย

ด้านซ่อมบำรุง จัดซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ณ ท่าอากาศยานอุดรธานี ขอนแก่น นครพนม สกลนคร เลย และสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศชุมแพ

ที่ตั้ง : ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4224-6803
โทรสาร: 0-4224-9734

ข้อมูลหอบังคับการบินลูกข่าย:

ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี เป็นศูนย์ควบคุมการบินหลักในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีหอบังคับการบินลูกข่าย 4 แห่ง และสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ 1 แห่ง ประกอบด้วย
 • ชื่อ: 
  หอควบคุมการจราจรทางอากาศขอนแก่น
  ที่ตั้ง: 
  ท่าอากาศยานขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์: 
  0-4346-8218
  โทรสาร: 
  0-4346-8219
  เวลาปฏิบัติงาน: 
  เปิดทำการเวลา 06.00 - 21.30 น.
  โทรศัพท์เคลื่อนที่: 
  08-9841-5374
 • ชื่อ: 
  หอควบคุมการจราจรทางอากาศสกลนคร
  ที่ตั้ง: 
  ท่าอากาศยานสกลนคร ถนนสกลนคร-นครพนม ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
  โทรศัพท์: 
  0-4271-6573
  โทรสาร: 
  0-4271-6574 ต่อ 7602
  เวลาปฏิบัติงาน: 
  เวลาเปิดทำการ 06.00 - 18.00 น.
  โทรศัพท์เคลื่อนที่: 
  08-5123-6224
 • ชื่อ: 
  หอควบคุมการจราจรทางอากาศนครพนม
  ที่ตั้ง: 
  ฝูงบิน 238 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
  โทรศัพท์: 
  0-4253-1588
  โทรสาร: 
  0-4253-1589 ต่อ 7702
  เวลาปฏิบัติงาน: 
  เวลาเปิดทำการ 06.00 - 18.00 น.
  โทรศัพท์เคลื่อนที่: 
  08-5911-6562
 • ชื่อ: 
  หอควบคุมการจราจรทางอากาศเลย
  ที่ตั้ง: 
  ท่าอากาศยานเลย ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
  โทรศัพท์: 
  0-4281-4639
  โทรสาร: 
  0-4281-5579
  เวลาปฏิบัติงาน: 
  เปิดทำการเวลา 06.00 - 18.00น.
  โทรศัพท์เคลื่อนที่: 
  08-9920-5427
 • ชื่อ: 
  สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ
  ที่ตั้ง: 
  ทางแยกเข้าบ้านนาจาน ถนนมะลิวัลย์ ตำบลโนนทัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
  โทรศัพท์: 
  0-4339-1212