โครงสร้างองค์กร

โครงสร้าง

ผู้บริหาร

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ณพศิษฏ์