สุนันท์ นิ่มฟัก
ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการใหญ่
(บริหารจราจรทางอากาศ)
เบอร์โทรติดต่อ: 
0-2285-9902, 09-2414-9535