ชนะ ทัดท่าทราย
ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการใหญ่
(ยุทธศาสตร์องค์กรและความยั่งยืน)
เบอร์โทรติดต่อ: 
0-2287-8894, 08-9813-8611