กัญญา ยุวศิรินันท์
ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน รักษาการผู้อำนวยการใหญ่
(สำนักตรวจสอบภายใน)
เบอร์โทรติดต่อ: 
022859033