ไพบูลณ์ ประจำวงษ์
ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการใหญ่
(ทรัพยากรบุคคล)
เบอร์โทรติดต่อ: 
0-2285-9403, 08-9039-7468