วิทย์วศิน เรียนวัฒนา
ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการใหญ่
(บริการการเดินอากาศส่วนภูมิภาค)
เบอร์โทรติดต่อ: 
0-2287-8002, 06-2945-4787