• ภาพหอหัวหิน

ด้านปฏิบัติการ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน รับผิดชอบดำเนินการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ และ/หรือบริการข่าวสารการบิน แก่อากาศยานที่ปฏิบัติการบินภายในเขตสนามบินของท่าอากาศยานหัวหินและตราด และเขตประชิดสนามบินของท่าอากาศยานหัวหิน

ด้านการบริการเครื่องช่วยการเดินอากาศ ณ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่อากาศยานที่ทำการขึ้น-ลงได้อย่างปลอดภัย ประกอบด้วย

 1. เครื่องช่วยการเดินอากาศบอกที่ตั้งสนามบิน (Very High Frequency Omni-directional Range หรือ VOR)
 2. เครื่องช่วยการเดินอากาศบอกระยะทางระหว่างสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศกับตำแหน่งที่เครื่องบินกำลังบินอยู่ (Distance Measuring Equipment หรือ DME)
 3. เครื่องช่วยการเดินอากาศที่บอกทิศทางให้กับเครื่องบิน (Non Directional Radio Beacon หรือ NDB)
 4. ระบบเรดาร์ปฐมภูมิ (Primary Surveillance System)
ที่ตั้ง : หมู่บ้านบ่อฝ้าย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ : 0-3252-0831, 0-3252-0832
โทรสาร: 0-3252-0833

ข้อมูลหอบังคับการบินลูกข่าย:

ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน เป็นศูนย์ควบคุมการบินหลัก มีหอบังคับการบินลูกข่าย 1 แห่ง ประกอบด้วย
 • ชื่อ: 
  หอควบคุมการจราจรทางอากาศตราด
  ที่ตั้ง: 
  สนามบินตราด 99 หมู่ 3 ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150
  โทรศัพท์: 
  0-3952-5761-2
  โทรสาร: 
  0-3952-5773
  เวลาปฏิบัติงาน: 
  เปิดทำการเวลา 06.00 – 18.00 น.