• จิตอาสากระทรวงคมนาคม 1
  • จิตอาสากระทรวงคมนาคม 1
  • จิตอาสากระทรวงคมนาคม 1
วันที่ 16 สิงหาคม 2563 นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ปฏิบัติการ) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ภายใต้ชื่อ จิตอาสากระทรวงคมนาคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี ภายในงานประกอบด้วย พิธี ทอดผ้าป่าสามัคคี กิจกรรมจิตอาสากระทรวงคมนาคม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้ง สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ณ วัดนางนอนวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
วันที่ลงข่าว: 
จันทร์, 17 สิงหาคม 2563