รองรับเที่ยวบินปีใหม่

วิทยุการบินฯ คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินแตะ 1 ล้านในปี 2561

จากปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยวันละ 2,609 เที่ยวบินต่อวัน ในปี  2560  และมีแนวโน้มที่ปริมาณเที่ยวบินจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2561 คาดว่าจะถึง 1 ล้านเที่ยวบิน...

คค. แถลงข่าว 01

กระทรวงคมนาคมแถลงข่าวแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมการแถลงข่าวเรื่องแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย...

เส้นทางปีใหม่ 01

แนะนำเส้นทางการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ขอแนะนำเส้นทางการเดินทางทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวปีนี้นะคะ ขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัย...

ทำบุญ 5 ธันวา 01

วิทยุการบินฯ ร่วมถวายพระราชกุศล "5 ธันวาคม วันสำคัญของชาติไทย"

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารของ บวท. และหน่วยงานภาครัฐ...

BCM 01

Kick-off Meeting โครงการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในกิจกรรม Kick-off Meeting โครงการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)...

ขอขอบคุณ จากใจ 01

ขอขอบคุณ จากใจ...ชาวคมนาคม

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นางอรอุไร โกเมน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมงาน ขอบคุณ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิชิต อัคราทิตย์ จากใจ...ชาวคมนาคม...

ทย. บวท. ลงนาม 01

วิทยุการบินฯ และกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ลงนามความร่วมมือการปฏิบัติงานบริเวณสนามบินในสังกัด ทย.

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 กรมท่าอากาศยาน (ทย.) โดย นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน และ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) โดย นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท...

ครบรอบกรมท่าฯ 01

วิทยุการบินฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 84 ปี กรมท่าอากาศยาน

นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยานครบรอบ 84 ปี โดยมีนายดรุณ แสงฉาย...

CP 01

วิทยุการบินฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CP Working Group (Internetworking) ครั้งที่ 25

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CP Working Group (Internetworking) ครั้งที่ 25 และการประชุม IPS Mobility Sungroup Meeting ระหว่างวันที่ 13-17 พ.ย. 2560 โดยมีนายไพสาน...

TMCS Workshop 01

TMCS Workshop "Let's prepare to Shadow"

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ TMCS Workshop "Let's prepare to Shadow" ระหว่างส่วนกลาง(หอบังคับการบินสุวรรณภูมิ/...

Pages