• อุดร2
  • อุดร1
  • อุดร3
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการ การพัฒนาระบบการขนส่งทางบกและทางราง ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี โดยมี ดร. ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) และผู้บริหารของ บวท. ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุดาธานี

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจ/ความคืบหน้าของการดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ DVOR/DME (Doppler Very High Frequency Omni – Directional Radio Range/Distance Measuring Equipment) รวมถึงแผนและแนวทางการดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ ILS/DME (Instrument Landing System/Distance Measuring Equipment) ของศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี และเน้นย้ำ ให้ บวท. ตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ระบบช่วยเดินอากาศที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต
  • อุดร4
  • อุดร5