ATMC 01

ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรและแนวโน้ม วิทยุการบิน ที่ AAA/Stable คาดแนวโน้มรายได้ปี 2560 - 2562 เติบโต 6%

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ยังคงได้รับการจัดอันดับเครดิตประจำปี 2560 จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ให้ระดับ AAA ซึ่งเป็นอันดับสูงสุด ซึ่งแนวโน้มอันดับเครดิตที่ระดับ “Stable...

กระบี่ 01

คณะทำงาน Thailand Aviation System Capacity Enhancement Project พร้อมที่ปรึกษา ศึกษาดูงานหอฯ กระบี่ และศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต

คณะทำงานโครงการ Thailand Aviation System Capacity Enhancement Project และทีมที่ปรึกษาจาก NATS UK เข้าสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน และเก็บข้อมูลในการให้บริการจราจรของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ณ...

โคราช 01

คณะทำงาน Thailand Aviation System Capacity Enhancement Project พร้อมที่ปรึกษา ศึกษาดูงานหอฯ นครราชสีมา และหอฯ อุบลราชธานี

คณะทำงานโครงการ Thailand Aviation System Capacity Enhancement Project และทีมที่ปรึกษาจาก NATS UK  เข้าสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน และเก็บข้อมูลในการให้บริการจราจรของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ณ...

ประชุมร่วมจราจร 01

การประชุมความร่วมมือในการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดการประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ใช้บริการการเดินอากาศ (Air Traffic Management Service: ATM) ในหัวข้อ “การประชุมความร่วมมือในการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ...

สัมมนาสื่อสาร 01

สัมมนาสื่อสารทิศทางการดำเนินงานของ บวท. ภายใต้แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2561 – 2565 ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คุณสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานการสัมมนาสื่อสารทิศทางการดำเนินงานของ บวท. ภายใต้แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2561 – 2565 ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย...

หอเชียงใหม่ 01

คณะทำงาน Thailand Aviation System Capacity Enhancement Project พร้อมที่ปรึกษา ศึกษาดูงานหอฯ เชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 คณะทำงานโครงการ Thailand Aviation System Capacity Enhancement Project และทีมที่ปรึกษาจาก NATS UK เข้าสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน...

canso 01

วิทยุการบินฯ ประกาศพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิทยุการบินฯ โลก ปี 2561

คุณสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด  พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี CANSO Global ATM Summit &...

หออุดร 01

คณะทำงาน Thailand Aviation System Capacity Enhancement Project พร้อมที่ปรึกษา ศึกษาดูงานหอฯ อุดรธานี

ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 คณะทำงานโครงการ Thailand Aviation System Capacity Enhancement Project และทีมที่ปรึกษาจาก NATS UK  เข้าสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน...

หอหัวหิน 01

คณะทำงาน Thailand Aviation System Capacity Enhancement Project พร้อมที่ปรึกษา ศึกษาดูงานหอฯ หัวหิน

ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 คณะทำงานโครงการ Thailand Aviation System Capacity Enhancement Project และทีมที่ปรึกษาจาก NATS UK  เข้าสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน...

หอขอนแก่น 01

คณะทำงาน Thailand Aviation System Capacity Enhancement Project พร้อมที่ปรึกษา ศึกษาดูงานหอฯ ขอนแก่น

ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 คณะทำงานโครงการ Thailand Aviation System Capacity Enhancement Project และทีมที่ปรึกษาจาก NATS UK  เข้าสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน...

Pages