แถลงข่าว CANSO

วิทยุการบินฯ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CANSO ผู้ให้บริการการเดินอากาศระดับโลก

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CANSO Asia Pacific Conference การประชุม CANSO Global ATM Summit การประชุม Annual General Meeting (AGM) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง...

70th AEROTHAI

"70 ปี วิทยุการบินฯ" มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการการเดินอากาศ

15 เมษายน 2561   บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ครบรอบการดำเนินงานปีที่ 70 ในฐานะผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศ   วิทยุการบินฯ ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกท่าน...

Technical_SWIM

วิทยุการบินฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Technical Interchange Meeting (TIM) ครั้งที่ 1

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Technical Interchange Meeting (TIM) ครั้งที่ 1 ภายใต้การสาธิต SWIM in ASEAN Demonstration Project ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2561 ณ โรงแรม...

airspace user

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Airspace User -ANSP Meeting ครั้งที่ 1/2561

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Airspace User -ANSP Meeting ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ...

3 CEOs มี.ค.61

ประชุมความร่วมมือ 3 CEOs หน่วยงานด้านการบินของไทย ครั้งที่ 1/2561

นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือ 3 CEOs หน่วยงานด้านการบินของไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561...

เปิดนวัตกรรม 61

“Innovation 4.0 : Digital Transformation”

นายสมนึก รงค์ทอง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด เป็นประธานเปิดนิทรรศการผลงานนวัตกรรม ผลงานนวัตกรรมการจัดกระบวนการ แนวคิดสร้างสรรค์ และผลงานนวัตกรรมชุมชน ประจำปี 2561 ณ...

รณรงค์ สงกรานต์ 01

"ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด" สงกรานต์นี้เดินทางสู่ 4 ภาคด้วยความปลอดภัย

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมรณรงค์การเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ได้อย่างมีความสุข สะดวกสบาย และปลอดภัย โดยร่วมรณรงค์ “ขับช้า เปิดไฟหน้า...

TMCS meeting 68

TMCS Transition Team Meeting/68

นายทินกร ชูวงศ์ และนายสุทธิพงษ์ คงพูล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะหัวคณะทำงานร่วมในการถ่ายโอนระบบ เป็นประธานการประชุม TMCS Transition Team ณ ห้องประชุมชั้น 8...

mou ทอ 61

ทอ. และ วิทยุการบินฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ฉบับประจำปี 2560

วันที่ 20 มีนาคม 2561 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ...

ประชุมเตรียม CANSO

วิทยุการบินฯ ประชุมเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CANSO ระหว่างวันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2561

นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CANSO Asia Pacific Conference และการประชุม...

Pages