icao4

วิทยุการบินฯ ต้อนรับคณะ ICAO Air Navigation Commission

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 คณะกรรมาธิการการเดินอากาศ ICAO Air Navigation Commission (ANC) ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เยี่ยมชมกิจการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)...

แผนฉุกเฉิน1

วิทยุการบินฯ จัดการซ้อมแผนฉุกเฉินของหน่วยงาน Bangkok Air Traffic Flow Management Unit (BKK ATFMU) และ Airspace Management Cell (AMC)

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ศูนย์บริหารเครือข่ายปฏิบัติการจราจรทางอากาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดการซ้อมแผนฉุกเฉินของหน่วยงาน Bangkok Air Traffic Flow Management Unit (BKK ATFMU) และ...

workshop1

วิทยุการบินฯ จัดกิจกรรม AEROTHAI Multi-Regional Trajectory-Based Operation (TBO) Demonstration Event

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายสุนันท์ นิ่มฟัก ผู้อำนวยการใหญ่ (บริหารจราจรทางอากาศ) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม AEROTHAI Multi-Regional Trajectory-Based...

SAREX1

วิทยุการบินฯ เข้าร่วมฝึกซ้อม SAREX2023

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปี 2566 หรือ Search and Rescue Exercise (SAREX 2023) ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566...

sarex1

วิทยุการบินฯ เข้าร่วม SAREX 2023

วิทยุการบินฯ เข้าร่วมการฝึกซ้อมค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย (SAREX)  ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 ณ กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นการฝึกซักซ้อมทางฝ่ายอำนวยการการฝึก...

FLight May

วิทยุการบินฯ สรุปปริมาณเที่ยวบินที่ให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2566

วิทยุการบินฯ สรุปปริมาณเที่ยวบินที่ให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2566 รวม 61,426 เที่ยวบิน ประกอบด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ 29,010 เที่ยวบิน ในประเทศ 26,003 เที่ยวบิน ผ่านน่านฟ้าและอื่นๆ  6,413...

TBO1

วิทยุการบินฯ พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการจราจรทางอากาศ TBO เข้าร่วมสาธิตการบิน ตามแนวทาง ICAO

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการจราจรทางอากาศ ตามแนวคิด Trajectory-Based Operation (TBO) และเข้าร่วมสาธิตการบิน Multi-Regional TBO ครั้งแรกของโลก ในวันที่ 15 มิถุนายน...

Flights Mar
GA1

วิทยุการบินฯ จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้อากาศยานราชการ อากาศยานทั่วไป และอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ที่ปฏิบัติการบิน VFR

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้อากาศยานราชการ อากาศยานทั่วไป และอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ที่ปฏิบัติการบินตามกฎการบินด้วยทัศนวิสัย (VFR) ในพื้นที่ Bangkok Control...

Pages