ตัวอย่าง 30/05/2563
ตัวอย่าง 30/05/2563
CEO

กอญ.บวท. เผยวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนวิทยุการบินฯ รองรับเที่ยวบิน ๑ ล้านเที่ยวบินในปีนี้

นายสมนึก  รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า “ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบิน ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการประเมินภาพรวมธุรกิจการบินและแนวโน้มปริมาณจราจรทางอากาศในอนาคต พบว่าธุรกิจการบิน...

วิทยุการบินฯ สถานประกอบกิจการดีเด่น 61

“สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ 13 ปีติดต่อกัน รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ”

นายฑีฆายุ มุรธา นักวิชาการระดับผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรจากนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในพิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย...

รางวัลชมเชย นวัตกรรม บวท.

วิทยุการบินฯ รับรางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2561

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 ให้ผลงานนวัตกรรม ระบบตรวจสอบและติดตามสัญญาณรบกวนบริเวณพื้นที่ให้บริการจราจรทางอากาศ (Monitoring and Identification of Interference for Air Traffic Service)...

กอญ1

วิทยุการบินฯ แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่

ตามที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่  ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 รวมทั้งแนวปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้แล้วนั้น บัดนี้ การดำเนินการตามขั้นตอนในเรื่องการสรรหา...

shadow1

วิทยุการบินฯ ได้ฤกษ์เปิดทดลองทำงานบนระบบใหม่ หอบังคับการบินดอนเมือง

วิทยุการบินฯ ในฐานะหน่วยงานให้บริการการเดินอากาศ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ (Thailand Modernization CNS/ATM System : TMCS) เพื่อเป็นแรงผลักดันสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ...

AEROTHAI

ทริสเรทติ้งคงอันดับวิทยุการบินฯ ที่ระดับสูงสุด “AAA” ด้วยแนวโน้ม Stable

ทริสเรทติ้งคงอันดับวิทยุการบินฯ ที่ระดับสูงสุด “AAA” ด้วยแนวโน้ม Stable ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ระดับ “AAA” โดยมีสถิติด้านความปลอดภัยที่ดี สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ...

mini 1

เปิดเวทีแข่งลูกยางจิ๋ว 12 ปี วิทยุการบินฯ วอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดแถลงข่าวการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม สมาคมธรรมศาสตร์ เปิดเวทีให้นักตบยุวชนอายุ ไม่เกิน 12 ปี ร่วมชิงชัยเดินหน้าคว้าฝัน...

canso8

วิทยุการบินฯ จัดการประชุมผู้ให้บริการจราจรทางอากาศทั่วโลก หารือแนวทางความร่วมมือนำ Big Data มาใช้บริหารจัดการจราจรทางอากาศ

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดการประชุม CANSO Asia Pacific Conference, CANSO Global ATM Summit,  Annual General Meeting (AGM) และการประชุมที่เกี่ยวข้องด้านการให้บริการจราจรทางอากาศ ระหว่างวันที่ 7 – 14 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โดยเริ่มจากการประชุมกลุ่มย่อย ได้แก่...

ประธานบอร์ดแสดงความยินดีรักษาการ CEO

ประธานกรรมการบริษัทฯ​ แสดงความยินดีรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท.

พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ประธานกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับนางอรอุไร โกเมน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในโอกาสเข้าทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด...

สัมมนา SMS ครั้งที่ 1_2561

สัมมนาระบบบริหารความปลอดภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดการสัมมนาระบบบริหารความปลอดภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม Hilton Hua Hin Resort & Spa จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   โดยการสัมมนาครั้งนี้มีนางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นประธาน​  มีผู้บริหาร...

แถลงข่าว CANSO

วิทยุการบินฯ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CANSO ผู้ให้บริการการเดินอากาศระดับโลก

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CANSO Asia Pacific Conference การประชุม CANSO Global ATM Summit การประชุม Annual General Meeting (AGM) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 7 – 14 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โดยหัวข้อหลักของการประชุมของปีนี้ คือ...

70th AEROTHAI

"70 ปี วิทยุการบินฯ" มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการการเดินอากาศ

15 เมษายน 2561   บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ครบรอบการดำเนินงานปีที่ 70 ในฐานะผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศ   วิทยุการบินฯ ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบได้อย่างเต็มกำลังความสามารถอย่างมืออาชีพวิทยุการบินฯ...

Technical_SWIM

วิทยุการบินฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Technical Interchange Meeting (TIM) ครั้งที่ 1

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Technical Interchange Meeting (TIM) ครั้งที่ 1 ภายใต้การสาธิต SWIM in ASEAN Demonstration Project ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2561 ณ โรงแรม Banyan Tree กรุงเทพฯ โดยมี นายสมนึก รงค์ทอง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่...

airspace user

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Airspace User -ANSP Meeting ครั้งที่ 1/2561

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Airspace User -ANSP Meeting ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ วิทยุการบินฯ เป็นประธานการประชุม...

3 CEOs มี.ค.61

ประชุมความร่วมมือ 3 CEOs หน่วยงานด้านการบินของไทย ครั้งที่ 1/2561

นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือ 3 CEOs หน่วยงานด้านการบินของไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท วิทยุการบินฯ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)...

เปิดนวัตกรรม 61

“Innovation 4.0 : Digital Transformation”

นายสมนึก รงค์ทอง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด เป็นประธานเปิดนิทรรศการผลงานนวัตกรรม ผลงานนวัตกรรมการจัดกระบวนการ แนวคิดสร้างสรรค์ และผลงานนวัตกรรมชุมชน ประจำปี 2561 ณ อาคาร 60 ปี สำนักงานใหญ่ (ทุ่งมหาเมฆ) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561...

รณรงค์ สงกรานต์ 01

"ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด" สงกรานต์นี้เดินทางสู่ 4 ภาคด้วยความปลอดภัย

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมรณรงค์การเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ได้อย่างมีความสุข สะดวกสบาย และปลอดภัย โดยร่วมรณรงค์ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” พร้อมแนะนำเส้นทางการเดินรถขององค์การขนส่งมวลชน และเส้นทางการเดินทางสู่ 4...

TMCS meeting 68

TMCS Transition Team Meeting/68

นายทินกร ชูวงศ์ และนายสุทธิพงษ์ คงพูล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะหัวคณะทำงานร่วมในการถ่ายโอนระบบ เป็นประธานการประชุม TMCS Transition Team ณ ห้องประชุมชั้น 8 โรงแรม Sofitel So Bangkok เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Ms....

mou ทอ 61

ทอ. และ วิทยุการบินฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ฉบับประจำปี 2560

วันที่ 20 มีนาคม 2561 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกองทัพอากาศ กับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ฉบับประจำปี 2560 ณ...

ประชุมเตรียม CANSO

วิทยุการบินฯ ประชุมเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CANSO ระหว่างวันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2561

นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CANSO Asia Pacific Conference และการประชุม CANSO Global ATM Summit & Annual General Meeting (AGM) ครั้งที่ 22 ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่...

Pages