ตัวอย่าง 20/08/2562
ตัวอย่าง 20/08/2562
Technical_SWIM

วิทยุการบินฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Technical Interchange Meeting (TIM) ครั้งที่ 1

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Technical Interchange Meeting (TIM) ครั้งที่ 1 ภายใต้การสาธิต SWIM in ASEAN Demonstration Project ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2561 ณ โรงแรม Banyan Tree กรุงเทพฯ โดยมี นายสมนึก รงค์ทอง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่...

airspace user

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Airspace User -ANSP Meeting ครั้งที่ 1/2561

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Airspace User -ANSP Meeting ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ วิทยุการบินฯ เป็นประธานการประชุม...

3 CEOs มี.ค.61

ประชุมความร่วมมือ 3 CEOs หน่วยงานด้านการบินของไทย ครั้งที่ 1/2561

นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือ 3 CEOs หน่วยงานด้านการบินของไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท วิทยุการบินฯ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)...

เปิดนวัตกรรม 61

“Innovation 4.0 : Digital Transformation”

นายสมนึก รงค์ทอง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด เป็นประธานเปิดนิทรรศการผลงานนวัตกรรม ผลงานนวัตกรรมการจัดกระบวนการ แนวคิดสร้างสรรค์ และผลงานนวัตกรรมชุมชน ประจำปี 2561 ณ อาคาร 60 ปี สำนักงานใหญ่ (ทุ่งมหาเมฆ) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561...

รณรงค์ สงกรานต์ 01

"ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด" สงกรานต์นี้เดินทางสู่ 4 ภาคด้วยความปลอดภัย

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมรณรงค์การเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ได้อย่างมีความสุข สะดวกสบาย และปลอดภัย โดยร่วมรณรงค์ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” พร้อมแนะนำเส้นทางการเดินรถขององค์การขนส่งมวลชน และเส้นทางการเดินทางสู่ 4...

TMCS meeting 68

TMCS Transition Team Meeting/68

นายทินกร ชูวงศ์ และนายสุทธิพงษ์ คงพูล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะหัวคณะทำงานร่วมในการถ่ายโอนระบบ เป็นประธานการประชุม TMCS Transition Team ณ ห้องประชุมชั้น 8 โรงแรม Sofitel So Bangkok เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Ms....

mou ทอ 61

ทอ. และ วิทยุการบินฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ฉบับประจำปี 2560

วันที่ 20 มีนาคม 2561 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกองทัพอากาศ กับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ฉบับประจำปี 2560 ณ...

ประชุมเตรียม CANSO

วิทยุการบินฯ ประชุมเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CANSO ระหว่างวันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2561

นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CANSO Asia Pacific Conference และการประชุม CANSO Global ATM Summit & Annual General Meeting (AGM) ครั้งที่ 22 ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่...

ตรวจเยี่ยม TMCS เชียงใหม่

คณะทำงาน TMCS Transition Team ตรวจเยี่ยมความพร้อมศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่

นายทินกร ชูวงศ์ และนายสุทธิพงษ์ คงพูล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. พร้อมด้วยคณะทำงาน TMCS Transition Team ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและความคืบหน้าการดำเนินการต่างๆ รวมถึงตรวจความพร้อมของระบบอุปกรณ์ รับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น...

Aviation Summit 01

Aviation Leadership Summit 2018 & Singapore Airshow

นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยฝ่ายบริหารระดับสูงของวิทยุการบินฯ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำด้านการบิน 2018 (Aviation Leadership Summit 2018) ณ โรงแรม Pan Pacific สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2561   โดย Mr....

ศิวเกียรติ์ ชเยมะ

แต่งตั้งประธานบอร์ดวิทยุการบินฯ คนใหม่

วิทยุการบินฯ แต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ใหม่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (ครั้งที่ 71) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ เพื่อทดแทนกรรมการที่พ้นวาระ   จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (ครั้งที่ 71) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)...

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (ครั้งที่ 71)

วันที่ 24 ม.ค. 2561 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (ครั้งที่ 71) โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณารายงานการดำเนินกิจการและงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และ มีมติแต่งตั้ง พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ อดีตรองปลัดกระทรวง...

ประชุมร่วม กพท. มค.61

วิทยุการบินฯ ประชุมร่วมกับ กพท. พร้อมนำเยี่ยมชมการดำเนินโครงการ TMCS

วันที่ 18 มกราคม 2561 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานร่วมกับนายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) พร้อมด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ประจำเดือนมกราคม...

ปิดมินิฯ รอบชิง 60

พิธีปิดวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

วันที่ 17 ม.ค. 2561 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...

รองรับเที่ยวบินตรุษจีน 61

บวท. พร้อมเตรียมการให้บริการการเดินอากาศในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561 และสนับสนุนนโยบายรัฐ รองรับการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เตรียมพร้อมในการบริหารจัดการจราจรทางอากาศในช่วงเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 คาดว่าจะมีปริมาณเที่ยวบินจำนวน 20,677 เที่ยวบิน มากกว่าช่วงตรุษจีนปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 6...

แถลงข่าววันเด็ก 61

วิทยุการบินฯ พร้อมอำนวยความสะดวกเที่ยวบินสานฝันวันเด็ก

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ กองทัพอากาศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) และสายการบินที่ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง หารือแนวทางการให้บริการจราจรทางอากาศในช่วงเวลาการจัดแสดงการบิน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561   นางสาริณี...

เปิดมินิฯ รอบชิง 60

พิธีเปิดการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) จัดการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย โดยมี 24 ทีมชาย – หญิง จากทั่วประเทศร่วมชิงชัย ระหว่างวันที่  9 - 17 มกราคม 2561  ณ อาคารโรงยิม...

ลงนามถวายพระพรปีใหม่

กระทรวงคมนาคมร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 1 มกราคม 2561 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการถวายพระพร และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 โดยมีนายสุทธิพงษ์ คงพูล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท...

Smart Driver

"Thailand Smart Driver ชวนคนไทยมาร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้อยู่ในใจของคนไทยทุกคน"

วันที่ 30 ธ.ค. 2560 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "Thailand Smart Driver ชวนคนไทยมาร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้อยู่ในใจของคนไทยทุกคน" โดยมีผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และนางอมิดา ไชยเดช ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร บริษัท...

GASeP thailand

การประชุม “Global Aviation Security Plan (GASeP)”

วันที่ 20 ธ.ค. 60 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยฝ่ายบริหารระดับสูงและพนักงานร่วมประชุมระดับภูมิภาคด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนระดับโลก “Global Aviation Security Plan (GASeP)” ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ...

Pages