รชค

สุรพงษ์ สั่งวิทยุการบินฯ เตรียมพร้อมรับเที่ยวบินช่วงสงกรานต์ คาดเพิ่ม 20%

วิทยุการบินฯ คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวม 16,307 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อนเตรียมความพร้อมทุกด้านรองรับการให้บริการจราจรทางอากาศให้เกิดความสะดวกและคล่องตัว นายสุรพงษ์...

news1

วิทยุการบินฯ หารือเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย

วันที่ 27 มีนาคม 2567 ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมผู้บริหาร  เข้าพบนายแพทริก เฮมเมอร์ (H.E. Mr. Patrick Hemmer)...

Routes

วิทยุการบินฯ เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบิน ทำเส้นทางบินคู่ขนานเชื่อมภูมิภาคนำเทคโนโลยีทันสมัย ขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน

วิทยุการบินฯ จัดทำเส้นทางบินคู่ขนาน (Parallel Routes) รองรับเที่ยวบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจราจรทางอากาศ นำเทคโนโลยีช่วยบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ...

news1

วิทยุการบินฯ เข้าร่วมการสัมมนา มุมมองการศึกษาคุณภาพอากาศและการจัดการมลพิษทางอากาศในไทยภายใต้โครงการ Airborne and Satellite Investigation of Asian Air Quality (ASIA-AQ)

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) โดย ศูนย์บริหารเครือข่ายการปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (ศห.บจ.) เข้าร่วมการสัมมนา “...

แต่งตั้งประธานบอร์ดวิทยุการบินฯ คนใหม่

วิทยุการบินฯ แต่งตั้ง นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ เป็นประธานบอร์ดวิทยุการบินฯ และแต่งตั้ง นางสาวนัทรียา  ทวีวงศ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ ในที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567...

flight

วิทยุการบินฯ สรุปปริมาณเที่ยวบินที่ให้บริการ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

วิทยุการบินฯ สรุปปริมาณเที่ยวบินที่ให้บริการ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 รวม 70,631 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบินภายในประเทศ 27,227 เที่ยวบิน ระหว่างประเทศ 36,255 เที่ยวบิน บินผ่านน่านฟ้าและอื่นๆ 7,149...

ut1

วิทยุการบินฯ ประชุมร่วมสำนักงานการท่าอากาศยานอู่ตะเภา วางแผนรองรับปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินจากจีน

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ดร.อนุกูล แต้มประเสริฐ กรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ดร. ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. พร้อมด้วย นายสุรพล คงพูล...

Pages