K2

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดีและพลังของแผ่นดิน

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดีและพลังของแผ่นดิน...

Senate1

วิทยุการบินฯ ต้อนรับคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยุการบินฯ ให้การต้อนรับ พลเอกยอดยุทธ บุญญาธิการ...

pic3

วิทยุการบินฯ และ กรมอุตุฯ ลงนามข้อตกลงประสานความร่วมมือด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) และ กรมอุตุนิยมวิทยา (อต.) ลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน (Letter of Agreement: LOA)...

Nw1

สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธบารมีสามัคคีมงคล รุ่น 72 ปี วิทยุการบินฯ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธาน ในพิธีเททอง หล่อพระพุทธบารมีสามัคคีมงคล รุ่น 72 ปี วิทยุการบินฯ - เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.29 น....

News1

“วิทยุการบินฯ ร่วมกับกองทัพไทย วางแผนการบินช่วงฝึกคอบราโกลด์”

วิทยุการบินฯ วางแผนบริหารจราจรทางอากาศรองรับภารกิจการฝึกร่วมผสมทางการทหารระหว่างกองทัพไทย และกองทัพสหรัฐอเมริกา หรือ คอบราโกลด์ ประจำปี 2563 ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ...

release1

ตรุษจีน 63 นักท่องเที่ยวจีนเปลี่ยนเป้าหมายบินเที่ยวไทยอันดับ 2 รองจากเที่ยวญี่ปุ่น

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินภาพรวมของประเทศไทย ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 24 – 30 มกราคม 2563  ลดลงจากช่วงเทศกาลตรุษจีนเมื่อปีที่ผ่านมา...

รชค.ตรวจเยี่ยม

วิทยุการบินฯ ขานรับนโยบายรัฐมนตรีถาวร “เชื่อมไทย เชื่อมโลก” ในโอกาสตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ

วิทยุการบินฯ ขานรับนโยบายรัฐมนตรีถาวร “เชื่อมไทย เชื่อมโลก” ในโอกาสตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายถาวร เสนเนียม...

วันเด็ก

วิทยุการบินฯ ร่วมสานฝัน พร้อมรองรับเที่ยวบินวันเด็ก 63

 นายสมนึก  รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กล่าวว่า “วันเด็กของทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563...

AEROTHAI

วิทยุการบินฯ คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินภาพรวมปี 63 เพิ่มขึ้นเพียง 1.6% ในขณะที่เที่ยวบินช่วงปีใหม่ลดลงจากปีที่ผ่านมา 2.29%

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. เปิดเผยว่า “บวท. ได้สรุปปริมาณเที่ยวบินทั้งหมดที่ให้บริการในปี 2562 อยู่ที่ 1,045,741 เที่ยวบิน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการเติบโตของปริมาณเที่ยวบินในปี...

SVB

วิทยุการบินฯ วางมาตรการรองรับปิดซ่อมทางวิ่งสนามบินสุวรรณภูมิ

จากการที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) กำหนดปิดซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง และทางขับบางส่วน ของสนามบินสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 01.30 - 08.30น....

Pages