100 ปีธงชาติ 01

วิทยุการบินร่วมร้องเพลงชาติ "100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ"

วันที่ 28 กันยายน 2560 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว...

MOU 3 ฝ่าย 01

วิทยุการบินฯ ลงนามความร่วมมือ 3 ฝ่าย บูรณาการความร่วมมือในการต้านทุจริต

วันที่ 27 กันยายน 2560 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ...

ก๊าซเรือนกระจก 01

บรรยายพิเศษ “ทิศทางของประเทศไทยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก”

วันที่ 26 กันยายน 2560 นางอรอุไร โกเมน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานการเปิดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “...

airspace user 01

การประชุม Airspace User -ANSP Meeting ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

วันที่ 20 กันยายน 2560 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Airspace User -ANSP Meeting ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 โดยมีนายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ วิทยุการบินฯ...

HK ดูงาน 01

HK CAD ร่วมหารือกับวิทยุการบินฯ พร้อมเยี่ยมชมภารกิจ

วันที่ 15 กันยายน 2560 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ Mr.Simon Li Tin-chui, Director...

รับคณะตรวจ SEPA 01

วิทยุการบินฯ รับคณะตรวจประเมินฯ เพื่อจัดทำสรุปตามระบบ SEPA

วันที่ 11 กันยายน 2560 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน จาก มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (...

ลงนาม SW ATMB 01

วิทยุการบินฯ และ SW ATMB ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และ Mr. Zhang Yong : Director General, South-West Regional Air Traffic Management Bureau,...

นิทรรศการ สบพ. 01

วิทยุการบินฯ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ "ก้าวแรกสู่โลกการบินกับสถาบันการบินพลเรือน"

วันที่  8 กันยายน 2560 สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) จัดงานสัมมนาอาจารย์แนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ...

Indochina 01

“Indochina Aviation Conference 2017”

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมงาน Indochina Aviation Conference 2017  ภายใต้หัวข้อ “Greater Heights...

หารือกับ Nats 01

วิทยุการบินฯ ร่วมมือกับ NATS ในโครงการ Thailand Aviation System Capacity Enhancement Project

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr. Andy Head, Business Development Manager...

Pages