• sarex 2019
  • sarex 2019
  • sarex 2019
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิด-ปิดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2562 (Search and Rescue Exercise 2019 : SAREX 2019)

โดยมีนายเกียรติศักดิ์ เรียนวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจราจรทางอากาศภูมิภาค 2 และ นายสันติเวช ปาลกะวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว พร้อมให้การต้อนรับ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบูมนิทรรศการ ภารกิจของวิทยุการบินฯ ณ กองบิน 23 กองทัพอากาศ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ วันที่ 9 มิถุนายน 2562
  • sarex 2019
  • sarex 2019
  • sarex 2019