• บวท.ถวายพระพร
 • บวท.ถวายพระพร
 • บวท.ถวายพระพร
นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารระดับและพนักงาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 60 ปี

จากนั้น กอญ.บวท. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานร่วมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติฯ ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ (ทุ่งมหาเมฆ) เมื่อวันที่ วันที่ 18 มิถุนายน 2562
 • บวท.ถวายพระพร
 • บวท.ถวายพระพร
 • บวท.ถวายพระพร
 • บวท.ถวายพระพร
 • บวท.ถวายพระพร
 • บวท.ถวายพระพร
 • บวท.ถวายพระพร
 • บวท.ถวายพระพร
 • บวท.ถวายพระพร