• ATMOPSP WG/7
  • ATMOPSP WG/7
  • ATMOPSP WG/7
วิทยุการบินฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ICAO Air Traffic Management Operations Panel Working Group ครั้งที่ 7 (ATMOPSP WG/7) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 โดยมีนายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ปฏิบัติการ) เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุม Astor โรงแรม St.Regis

คณะทำงาน Air Traffic Management Operations Panel (ATMOPSP) เป็นคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติงานโดยตรงกับคณะกรรมาธิการการเดินอากาศ (ICAO Air Navigation Commission: ANC) โดยงานที่ได้รับมอบหมายหลักคือการพัฒนาและปรับปรุง Standard and Recommended Practice (SARPs) และ Procedure for Air Navigation Services (PANS) ที่เกี่ยวข้องในด้าน Aeronautical Information Service (AIS), Air Traffic Management (ATM), Airspace Management (ASM) ตลอดจนถึงมาตรฐานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามแนวทาง Aviation System Block Upgrade (ASBU) ของ ICAO


  • ATMOPSP WG/7
  • ATMOPSP WG/7
  • ATMOPSP WG/7
  • ATMOPSP WG/7
  • ATMOPSP WG/7
  • ATMOPSP WG/7