• ลอยกระทง1
  • ลอยกระทง2
  • ลอยกระทง3
นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ปฏิบัติการ) เป็นประธานการประชุมชี้แจงกฏระเบียบและแนวทางปฏิบัติการจุดพลุ ปล่อยโคมลอย และกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยการเดินอากาศ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ B โรงแรมโนโวเทล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยความมั่นคง ภาครัฐและภาคเอกชน องค์การบริหาร  ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 100 คน เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและแนวทางการจัดกิจกรรมจุลพลุ การปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทง รวมถึงรณรงค์การส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างความปลอดภัยทางการบินให้ควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน และขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่จะร่วมปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดร่วมกัน