• วิทยุการบินฯ สถานประกอบกิจการดีเด่น 61
  • วิทยุการบินฯ สถานประกอบกิจการดีเด่น 61
  • วิทยุการบินฯ สถานประกอบกิจการดีเด่น 61
นายฑีฆายุ มุรธา นักวิชาการระดับผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรจากนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในพิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ และระดับจังหวัดประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561
 
โดยวิทยุการบินฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นฯ ระดับประเทศ ดังนี้
- ได้รับรางวัลติดต่อกัน 13 ปี ได้แก่ วิทยุการบินฯ สำนักงานใหญ่ (ทุ่งมหาเมฆ) และศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
- ได้รับรางวัลติดต่อกัน 12 ปี ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ และศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี
- ได้รับรางวัลติดต่อกัน 11 ปี ได้แก่ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ และศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี
- ได้รับรางวัลติดต่อกัน 3 ปี ได้แก่ ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
- ได้รับรางวัลติดต่อกัน 2 ปี ได้แก่ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต
  • วิทยุการบินฯ สถานประกอบกิจการดีเด่น 61
  • วิทยุการบินฯ สถานประกอบกิจการดีเด่น 61
  • วิทยุการบินฯ สถานประกอบกิจการดีเด่น 61
  • วิทยุการบินฯ สถานประกอบกิจการดีเด่น 61
  • วิทยุการบินฯ สถานประกอบกิจการดีเด่น 61
  • วิทยุการบินฯ สถานประกอบกิจการดีเด่น 61
  • วิทยุการบินฯ สถานประกอบกิจการดีเด่น 61
  • วิทยุการบินฯ สถานประกอบกิจการดีเด่น 61