• รางวัลชมเชย นวัตกรรม บวท.
  • รางวัลชมเชย นวัตกรรม บวท.
  • รางวัลชมเชย นวัตกรรม บวท.
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 ให้ผลงานนวัตกรรม ระบบตรวจสอบและติดตามสัญญาณรบกวนบริเวณพื้นที่ให้บริการจราจรทางอากาศ (Monitoring and Identification of Interference for Air Traffic Service) มีความโดดเด่นและสมควรได้รับรางวัลชมเชย ระดับองค์กร ประเภทรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม ประจำปี 2561

นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผู้แทนบริษัท รับรางวัลจาก นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง โดยมีนายสุขเหลือ เชี่ยวอาชีพ นักวิชาการระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นางสาวทิพาภรณ์ นิปกากร ผู้อำนวยการใหญ่(สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์) พร้อมด้วยผู้บริหารและนวัตกรผู้คิดค้นนวัตกรรม ร่วมงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561  ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ทั้งนี้นวัตกรรม ระบบตรวจสอบและติดตามสัญญาณรบกวนบริเวณพื้นที่ให้บริการจราจรทางอากาศ (Monitoring and Identification of Interference for Air Traffic Service) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยมอนิเตอร์ตรวจสอบสัญญาณวิทยุ VHF/UHF Air/Ground และติดตามสัญญาณที่รบกวนพื้นที่ให้บริการจราจรทางอากาศ
โดยนวัตกร ทั้งหมด 5 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายสุวัฒ ศรีทองคำ
2. นายมานะ ลัทธวนิชพันธ์
3. นายสมเกียรติ แก้วไชยะ
4. นายสินธ์ชัย นิโลตบล
5. นางสาวเมตตา เทียนชนะไชยา
สังกัดกองวิศวกรรมระบบสื่อสารการเดินอากาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

**************
กองสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ : 02 285 9039-40 / 061 408 4488
  • รางวัลชมเชย นวัตกรรม บวท.
  • รางวัลชมเชย นวัตกรรม บวท.
  • รางวัลชมเชย นวัตกรรม บวท.