• GASeP thailand
  • GASeP thailand
  • GASeP thailand
วันที่ 20 ธ.ค. 60 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยฝ่ายบริหารระดับสูงและพนักงานร่วมประชุมระดับภูมิภาคด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนระดับโลก “Global Aviation Security Plan (GASeP)” ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ
 
โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย ดร.ฟ่าง หลิว เลขาธิการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ,นายอรุณ มิชรา ผู้อำนวยการภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ,นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ,นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
 
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้มีการเร่งรัดพัฒนาแผนงานด้านการรักษาความปลอดภัยระดับโลก “Global Aviation Security Plan (GASeP)” เพื่อให้โครงร่างนโยบายและแผนด้านรักษาความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรมการบินฉบับใหม่แทนที่แผนกลยุทธ์เดิม หลังจากได้รับความเห็นชอบแล้ว ICAO ได้มีการสัมมนาเผยแพร่แผนงานเป็นรายภูมิภาคโดยในภูมิภาคเอเซีย-แปซิพิก ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ
 
“Global Aviation Security Plan (GASeP)” เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด ICAO’s No Country Left Behind แผนงานในฉบับใหม่ที่ได้นำเสนอในการประชุมครั้งนี้จะเป็นรากฐานให้ภาครัฐ ผู้มีส่วนร่วมในภาคอุตสาหกรรมการบิน และ ICAO ทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยด้านการบินทั่วโลก รวมถึงจะได้มีการนำเสนอ Roadmap ที่ระบุหน้าที่และสิ่งที่ต้องปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องอีกด้วย
  • GASeP thailand
  • GASeP thailand
  • GASeP thailand