• เส้นทางปีใหม่ 01
  • เส้นทางปีใหม่ 01
  • เส้นทางปีใหม่ 01
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ขอแนะนำเส้นทางการเดินทางทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวปีนี้นะคะ ขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัย เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กระทรวงคมนาคม
  • เส้นทางปีใหม่ 01