• คค. แถลงข่าว 01
  • คค. แถลงข่าว 02
  • คค. แถลงข่าว 03
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมการแถลงข่าวเรื่องแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ของกระทรวงคมนาคม โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งทางกระทรวงคมนาคม ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย พร้อมทั้งได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานความปลอดภัยคมนาคม เพื่อรับแจ้งเหตุและประสานการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุ และรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง 1.ขับช้าๆ ความเร็วไม่เกินกฎหมายกำหนด 2.เปิดไฟฟ้าหน้าลดอุบัติเหตุ 3.คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง ทั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกและร่วมมือกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ณ ห้องราชดำเนิน กระทรวงคมนาคม