• ขอขอบคุณ จากใจ 01
  • ขอขอบคุณ จากใจ 02
  • ขอขอบคุณ จากใจ 03
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นางอรอุไร โกเมน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมงาน ขอบคุณ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิชิต อัคราทิตย์ จากใจ...ชาวคมนาคม ร่วมร้อยใจและ ขอบคุณในโอกาสที่ท่าน ได้กำกับดูแล และทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ สังกัดกระทรวงคมนาคม ในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง ในงานชาวคมนาคมได้ร่วมมอบของที่ระลึกและมอบดอกกุหลาบ เป็นกำลังใจโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม