• ครบรอบกรมท่าฯ 01
  • ครบรอบกรมท่าฯ 02
  • ครบรอบกรมท่าฯ 03
นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยานครบรอบ 84 ปี โดยมีนายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยานพร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ และรับมอบเงินเพื่อสนับสนุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมท่าอากาศยาน หลังจากนั้นกรมท่าอากาศยานได้มอบรางวัล "ดาวจรัสแสง" และ "ปีกแสดงความสามารถของผู้ทำการบิน" พร้อมได้เปิดตัวเครื่องแบบใหม่ในโอกาสเดียวกันนี้ ณ กรมท่าอากาศยาน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
  • ครบรอบกรมท่าฯ 04
  • ครบรอบกรมท่าฯ 05